Vogels aan de kust

Vogels langs de kust

Gallery van de kustlijn en zijn vogels

Ontdek de prachtige vogels langs de Hollandse kust. De Hollandse kust is niet alleen bekend om zijn adembenemende duinen en uitgestrekte stranden, maar ook om de rijke diversiteit aan vogels die er te vinden zijn. Van majestueuze roofvogels tot kleurrijke trekvogels, deze kuststrook biedt een waar paradijs voor vogelliefhebbers. De Hollandse kust vormt een belangrijke habitat voor verschillende soorten zeevogels. Met zijn uitgestrekte duinen, stranden en zandbanken is het de ideale plek voor vogels om te broeden, foerageren en rusten. Langs de kustlijn kun je regelmatig grote aantallen meeuwen, sterns en visdieven observeren. Deze vogels zweven gracieus door de lucht en duiken behendig in het water op zoek naar voedsel.

Ook zijn er talloze trekvogels die de Hollandse kust gebruiken als tussenstop. Deze vogels maken lange reizen vanuit hun broedgebieden naar overwinteringsgebieden, en de Hollandse kust biedt een waar buffet aan voedsel om op krachten te komen.

duinlandschap met dynamische duinen

**Op alle afbeeldingen (foto's) op deze website duinlandschap.nl berust auteursrecht **

Helderse duinen reiger met snoek in het Refugium
Drieteenstrandloper langs de Nooordzeekust
Visdief boven het water en vangt mis
Bruine Kiekendief omgeving Loodsmansduin op Texel
Kokmeeuw in zomerkleed met jong
Visdief vliegend met een mooie vangst
Visdief schreeuwend en vliegend in de lucht
zingende Rietgors in de lente
zingende Blauwborst in de lente
Blauwborst op een wandelpad in het duin
Roodborst in de lente met mooie kleuren
Noordduinen met een Roodborsttapuit de lente
broedende Aalscholverkolonie in waterwingebied PWN
Rotganzen vliegend boven de Noordzee tijdens een storm
Bergeend boven het duinlandschap Noordduinen
Putter op een hek in het duin in mei
This content is © 2024 -eric van der eijk Photography Art & duinlandschap.nl | All rights reserved.